Extra's

Minstens één keer per jaar kunnen kinderen en jongeren tijdens een voorspeelavond een deel van hun repertoire aan publiek laten horen. Behalve dat het leuk is om stukken die je goed beheerst voor anderen uit te voeren, is het ook een mogelijkheid om nieuw repertoire, uitgevoerd door andere leerlingen, te leren kennen. Vooraf en na afloop is er volop gelegenheid om met elkaar kennis te maken en ervaringen uit te wisselen. Voor publiek spelen kan best spannend zijn, maar ook daaraan wordt in de lessen voorafgaand aan de uitvoering uitvoerig aandacht besteed.

Ook voor volwassenen bestaat er de mogelijkheid om mee te doen aan een uitvoering. Eén keer per jaar, meestal in juni, organiseer ik een avond waarbij de volwassen leerlingen elkaar ontmoeten en voor elkaar spelen. Vaak is hieraan een thema gekoppeld waar ik dan over vertel. Enkele voorbeelden van thema’s van de afgelopen jaren: Bach, De Romantiek, het pedaal, Russische muziek, Dansvormen, de Etude en een Quatre Mains/2-piano avond. Na afloop praten we na met een hapje en drankje.

Ik ben aangesloten bij de European Piano Teachers Association (EPTA) en daardoor krijgen leerlingen die dat willen de mogelijkheid om in het voorjaar een graadexamen te doen. Tijdens de landelijk georganiseerde graadexamen dagen spelen leerlingen een programma van 5 a 6 stukken voor publiek en een commissie van 3 docenten. Daarna is er een schriftelijk theorie examen. Na afloop vindt de feestelijke uitreiking van de certificaten plaats en wordt iedere kandidaat nog even persoonlijk toegesproken. Het voorbereiden van een examenprogramma vergt een behoorlijke inspanning, maar werkt enorm motiverend en zorgt ervoor dat de leerlingen weer een flinke stap in hun ontwikkeling maken. Lees meer over de graadexamens op www.eptanederland.nl.

Alle leerlingen tot 16 jaar krijgen voor de zomervakantie een rapport over hun vorderingen.

Niets is motiverender dan gerenommeerde musici live te horen spelen.

Tenminste eenmaal per jaar probeer ik samen met leerlingen een concert te bezoeken. Dat kan in De Doelen zijn, maar we gaan ook wel eens naar de Westvest90 muziekserie in Schiedam. We bezoeken dan bijvoorbeeld een pianorecital of een kamermuziekconcert. Sinds kort is er ook een nieuwe muziekserie in de Oude Kerk van Charlois, hopelijk kunnen we daar een keer gezamenlijk naartoe als de beperkende maatregelen vanwege het Corona-virus kunnen worden opgeheven.

Een opleiding die je voorbereidt op het toelatingsexamen voor het Conservatorium is mogelijk na toetsing van muzikale en technische vaardigheden, theoretische kennis, studiehouding, beschikbare tijd en ambitie.

In overleg kunnen leerlingen deelnemen aan festivals en concoursen zoals PianoFest Amsterdam of het Jong Talent Concours Maassluis. Uiteraard worden de lessen hierop afgestemd.