Lesmethode

Lesmateriaal

Het lesmateriaal wordt tijdens de les op zo’n manier aangeboden dat het iedere leerling uitdaagt er actief mee aan de slag te gaan. Pianospelen is namelijk niet alleen maar een mechanisch kunststukje!

Als leerlingen hier beginnen met pianoles bespreken we naar aanleiding van de gratis proefles met welke stukken de leerling kan beginnen. Kinderen starten vaak met een bestaande pianomethode, bijvoorbeeld Hal Leonards Pianomethode of Piano Adventures, aangevuld met extra repertoire en zelf ontwikkelde werkbladen en theoriebladen. De basis is klassiek, maar de huidige lesmethodes bevatten ook allerlei stukken uit andere genres. Zo maak je al snel met veel verschillende muziekstijlen kennis.

Jongeren en volwassenen kiezen het repertoire in overleg, afhankelijk van muzikale voorkeuren en eventuele vroegere muzieklessen. Ook voor jongeren en volwassenen geldt: Het spelen van pop, jazz en andere muziekstijlen kan zeker een onderdeel uitmaken van de lessen, maar de basis blijft klassieke muziek.

Vanaf de eerste les word je gevraagd goed te luisteren naar je spel, het karakter van de verschillende stukken enz. We maken muziek vanaf de eerste les, en niet pas na het doorwerken van een droge, technische pianomethode! Op deze manier worden je muzikale en technische mogelijkheden vanaf het begin van de lessen optimaal ontwikkeld en staat techniek ook altijd in dienst van je interpretatie.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lesvormen

In tegenstelling tot wat bij muziekscholen gebruikelijk is, kunnen beginners bij Opus51 privéles krijgen. Het voordeel van individuele lessen is dat je geheel in je eigen tempo kunt werken en dat de les geheel op jou wordt afgestemd. De meeste leerlingen starten met een half uur les per week, later uit te breiden naar 45 of 60 minuten. In overleg met de docent kunnen jongeren en volwassenen eens per twee weken les nemen als ze al enigszins gevorderd zijn.

Voor kinderen kan het motiverend werken om samen les te hebben. Kinderen willen vaak niet voor de ander onderdoen en trekken zich aan elkaar op. Een gezonde vorm van competitie kan een goede thuisstudie tot gevolg hebben. Voorwaarde is wel dat leerlingen in een duo-les ongeveer hetzelfde niveau hebben, waardoor er veel samengespeeld en van elkaar geleerd kan worden en de les niet vervalt in het om de beurt spelen van een liedje. De ervaring leert dat vooral tijdens het eerste leerjaar een duo-les voordelen kent. De lesstof hoeft maar 1 keer uitgelegd te worden en er is dus extra tijd voor het verwerken van nieuwe vaardigheden middels muzikale spelletjes en opdrachten. Als kinderen in een duo-les starten wordt regelmatig besproken of de lesvorm nog aan de verwachtingen voldoet. Er kan na overleg altijd besloten worden de lessen individueel te vervolgen.
Je kunt je als duo aanmelden voor de lessen, eventueel kunnen duo’s waar mogelijk ook door de docent worden samengesteld.